DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

 

  Đừng để những khó khăn đánh gục bạn hãy kiên nhẫn bạn sẽ vượt qua”. Để thắng các chủ nhà đài bạn phải kiên trì nhé đừng vì thua 1-2 hôm mà đã nản bỏ

  BẠCH THỦ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC, giá: 1.000.000 VNĐ 

Các bạn sẽ nhận được số từ 8h0018h00 nhé!

 Mạng thẻ cào: Viettel, Mobi, Vina, Gate, VN-Mobile,….

 Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

      Quý Khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu thẻ nạp bị lỗi

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

 

NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
HÔM NAY
18/02/2020 Đầu 1 – Đuôi 6 Win Đầu 1 – Đuôi 6
17/02/2020 Đầu 1 – Đuôi 7 Win Đầu 1 – Đuôi 7
16/02/2020 Đầu 7 – Đuôi 6 Win Đầu 7 – Đuôi 6
15/02/2020 Đầu 1 – Đuôi 8 Win Đầu 1
14/02/2020 Đầu 5 – Đuôi 6 Win Đầu 5
13/02/2020 Đầu 3 – Đuôi 2 Win Đầu 3 – Đuôi 2
12/02/2020 Đầu 4 – Đuôi 7 Win Đầu 4 – Đuôi 7
11/02/2020 Đầu 9 – Đuôi 6 Win Đầu 9 – Đuôi 6
10/02/2020 Đầu 0 – Đuôi 5 Win Đuôi 5
09/02/2020 Đầu 4 – Đuôi 7 Win Đầu 4 – Đuôi 7
08/02/2020 Đầu 9 – Đuôi 1 Win Đầu 9 – Đuôi 1
07/02/2020 Đầu 6 – Đuôi 3 Win  Đuôi 3
06/02/2020 Đầu 7 – Đuôi 5 Win Đầu 7 – Đuôi 5
05/02/2020 Đầu 1 – Đuôi 2 Win Đầu 1
04/02/2020 Đầu 1 – Đuôi 1 Win Đầu 1
03/02/2020 Đầu 0 – Đuôi 7 Win Đầu 0- Đuôi 7
02/02/2020 Đầu 3 – Đuôi 4 Win Đầu 3- Đuôi 4
01/02/2020 Đầu 2 – Đuôi 5 miss
31/01/2020 Đầu 1 – Đuôi 5 Win Đầu 1- Đuôi 5
30/01/2020 Đầu 1 – Đuôi 2 Win Đầu 1- Đuôi 2
29/01/2020 Đầu 8 – Đuôi 9 Win Đầu 8- Đuôi 9
28/01/2020 Đầu 3 – Đuôi 0 Win Đuôi 0
24+25+26+27 CHÚC MỪNG NĂM MỚI NGHỈ TẾT
23/01/2020 Đầu 2 – Đuôi 2 miss
22/01/2020 Đầu 4 – Đuôi 9 Win Đầu 4- Đuôi 9
21/01/2020 Đầu 9 – Đuôi 7 Win Đầu 9- Đuôi 7
20/01/2020 Đầu 6 – Đuôi 0 Win Đuôi 0
19/01/2020 Đầu 2 – Đuôi 5 Win Đầu 2
18/01/2020 Đầu 0 – Đuôi 6 Win Đầu 0- Đuôi 6
17/01/2020 Đầu 7 – Đuôi 1 Win Đầu 7- Đuôi 1
16/01/2020 Đầu 8 – Đuôi 2 Win Đầu 8- Đuôi 2
15/01/2020 Đầu 2 – Đuôi 0 Win Đuôi 0
14/01/2020 Đầu 6 – Đuôi 4 Win Đầu 6- Đuôi 4
13/01/2020 Đầu 4 – Đuôi 4 Win Đầu 4- Đuôi 4
12/01/2020 Đầu 3 – Đuôi 6 miss
11/01/2020 Đầu 5 – Đuôi 6 Win Đầu 5
10/01/2020 Đầu 9 – Đuôi 3 Win Đầu 9
09/01/2020 Đầu 7 – Đuôi 4 Win Đầu 7- Đuôi 4
08/01/2020 Đầu 0 – Đuôi 4 Win Đầu 0- Đuôi 4
07/01/2020 Đầu 5 – Đuôi 4 Win Đầu 5- Đuôi 4
06/01/2020 Đầu 1 – Đuôi 4 Win Đầu 1
05/01/2020 Đầu 2 – Đuôi 5 Win Đầu 2
04/01/2020 Đầu 4 – Đuôi 9 Win Đầu 4- Đuôi 9
03/01/2020 Đầu 4 – Đuôi 3 Win Đầu 4- Đuôi 3
02/01/2020 Đầu 0 – Đuôi 5 Win Đầu 0- Đuôi 5
01/01/2020 Đầu 0 – Đuôi 9 Win Đầu 0
31/12/2019 Đầu 0 – Đuôi 8 Win Đầu 0- Đuôi 8
30/12/2019 Đầu 8 – Đuôi 8 Win Đầu 8- Đuôi 8
29/12/2019 Đầu 0 – Đuôi 6 Win Đầu 0
28/12/2019 Đầu 0 – Đuôi 1 Win Đầu 0- Đuôi 1
27/12/2019 Đầu 7 – Đuôi 7 Win Đầu 7- Đuôi 7
26/12/2019 Đầu 3 – Đuôi 9 Win Đầu 3- Đuôi 9
25/12/2019 Đầu 8 – Đuôi 4 Win Đầu 8
24/12/2019 Đầu 2 – Đuôi 6 Win Đầu 2- Đuôi 6
23/12/2019 Đầu 3 – Đuôi 5 miss
22/12/2019 Đầu 4 – Đuôi 2 Win Đầu 4- Đuôi 2
21/12/2019 Đầu 4 – Đuôi 8 Win Đầu 4- Đuôi 8
20/12/2019 Đầu 8 – Đuôi 4 Win Đầu 8- Đuôi 4
19/12/2019 Đầu 2 – Đuôi 4 miss
18/12/2019 Đầu 4 – Đuôi 9 Win Đầu 4- Đuôi 9
17/12/2019 Đầu 2 – Đuôi 2 Win Đầu 2- Đuôi 2
16/12/2019 Đầu 6 – Đuôi 8 Win Đầu 6- Đuôi 8
16/12/2019 Đầu 6 – Đuôi 8 Win Đầu 6- Đuôi 8
15/12/2019 Đầu 1 – Đuôi 6 Win Đuôi 6
14/12/2019 Đầu 9 – Đuôi 4 Win Đầu 9- Đuôi 4
13/12/2019 Đầu 7 – Đuôi 6 Win Đầu 7- Đuôi 6
12/12/2019 Đầu 4 – Đuôi 7 Win Đầu 4- Đuôi 7
11/12/2019 Đầu 2 – Đuôi 4 miss
10/12/2019 Đầu 3 – Đuôi 3 Win Đầu 3- Đuôi 3
09/12/2019 Đầu 7 – Đuôi 6 Win Đầu 7- Đuôi 6
08/12/2019 Đầu 4 – Đuôi 1 Win Đầu 4
07/12/2019 Đầu 3 – Đuôi 8 Win Đầu 3- Đuôi 8
06/12/2019 Đầu 3 – Đuôi 0 Win Đầu 3- Đuôi 0
05/12/2019 Đầu 6 – Đuôi 7 Win Đầu 6- Đuôi 7
04/12/2019 Đầu 1 – Đuôi 9 Win Đầu 1- Đuôi 9
03/12/2019 Đầu 9 – Đuôi 7 Win Đầu 9- Đuôi 7
02/12/2019 Đầu 9 – Đuôi 4 Win Đầu 9
01/12/2019 Đầu 4 – Đuôi 6 miss
30/11/2019 Đầu 9 – Đuôi 6 Win Đầu 9- Đuôi 6
29/11/2019 Đầu 0 – Đuôi 7 Win Đầu 0
28/11/2019 Đầu 3 – Đuôi 2 Win Đầu 3- Đuôi 2
27/11/2019 Đầu 5 – Đuôi 7 Win Đầu 5- Đuôi 7
26/11/2019 Đầu 3 – Đuôi 1 Win Đầu 3- Đuôi 1
25/11/2019 Đầu 7 – Đuôi 0 miss
24/11/2019 Đầu 4 – Đuôi 2 Win Đầu 4- Đuôi 2
23/11/2019 Đầu 3 – Đuôi 6 Win Đầu 3- Đuôi 6
22/11/2019 Đầu 7 – Đuôi 8 Win Đầu 7- Đuôi 8
21/11/2019 Đầu 1 – Đuôi 3 Win Đầu 1
20/11/2019 Đầu 5 – Đuôi 6 Win Đầu 5
19/11/2019 Đầu 4 – Đuôi 2 Win Đầu 4- Đuôi 2
18/11/2019 Đầu 8 – Đuôi 4 Win Đầu 8- Đuôi 4
17/11/2019 Đầu 0 – Đuôi 0 Win Đầu 0- Đuôi 0
23/11/2019 Đầu 3 – Đuôi 2 Win Đuôi 2
15/11/2019 Đầu 0 – Đuôi 8 Win Đầu 0- Đuôi 8
14/11/2019 Đầu 5 – Đuôi 4 Win Đầu 5
13/11/2019 Đầu 1 – Đuôi 2 Win Đầu 1
12/11/2019 Đầu 4 – Đuôi 4 Win Đầu 4- Đuôi 4
11/11/2019 Đầu 1 – Đuôi 6 Win Đầu 1- Đuôi 6
10/11/2019 Đầu 1 – Đuôi 0 Win Đầu 1- Đuôi 0
09/11/2019 Đầu 0 – Đuôi 1 Win Đầu 0
08/11/2019 Đầu 3 – Đuôi 5 miss
07/11/2019 Đầu 1 – Đuôi 4 Win Đuôi 4
06/11/2019 Đầu 8 – Đuôi 1 Win Đầu 8- Đuôi 1
05/11/2019 Đầu 9 – Đuôi 0 Win Đầu 9- Đuôi 0
04/11/2019 Đầu 4 – Đuôi 3 Win Đầu 4- Đuôi 3
03/11/2019 Đầu 1 – Đuôi 1 Win Đầu 1- Đuôi 1
02/11/2019 Đầu 5 – Đuôi 4 Win Đuôi 4
01/11/2019 Đầu 0 – Đuôi 9 miss